Niewielki ogród z tarasami na Azorach

Prace polegały na demontażu dwóch tarasów z płyt chodnikowych. Zlecono wykonanie nowych tarasów z deski kompozytowej oraz zagospodarowanie niewielkiego ogrodu. Założony został trawnik z rolki wraz ze ścieżkami z jasnego piaskowca. Wydzielono niewielkie rabaty obsadzone trawami ozdobnymi. Obrzeża rabat wykonano z niewidocznego ekobordu a ich wnętrza wypełniono żwirem z szarego granitu i nero ebano.