Niewielki ogród z tarasami na Azorach

Prace polegały na demontażu dwóch tarasów z płyt chodnikowych. Zlecono wykonanie nowych tarasów z deski kompozytowej oraz zagospodarowanie niewielkiego ogrodu. Założony został trawnik z rolki wraz ze ścieżkami z jasnego piaskowca. Wydzielono niewielkie rabaty obsadzone trawami ozdobnymi. Obrzeża rabat wykonano z niewidocznego ekobordu a ich wnętrza wypełniono żwirem z szarego granitu i nero ebano.  

Renowacja trawnika w Rząsce

Zlecenie polegało na rewitalizacji obecnego trawnika. Trawnik po zimie często jest suchy i pożółkły. Duża ilość wyschniętej trawy utrudnia wiosną rozwój młodych liści a także przenikanie wody do gleby. W takim przypadku niezbędnym zabiegiem jest wertykulacja trawnika. Zabieg ten polega na pionowym nacięciu darni na głębokość 5-20 mm. Celem jest usunięcie wyschniętej trawy, mchu i[…]